Sign In

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIỮA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỤ - CÔNG AN - TÒA ÁN NHÂN DÂN – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ NINH

09/10/2015

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự, ngày 08/10/2015, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.
       Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hổ Hiền - Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng Công an huyện, đồng chí Nguyễn Đăng Anh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện và đồng chí Trình Minh Hùng - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, thay mặt Lãnh đạo các đơn vị đã ký "Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự  trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam" trước sự chứng kiến của cán bộ, công chức của các đơn vị.

        Quy chế gồm 3 chương, 23 điều, ngoài những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích của việc phối hợp thì Quy chế tập trung đề cập đến các nội dung phối hợp như: trình tự, thủ tục kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự; thời hạn Chi cục thi hành án gửi các quyết định, văn bản cho Viện kiểm sát; thời hạn Chi cục thi hành án gửi hồ sơ để Viện kiểm sát nghiên cứu; trình tự họp bàn giải quyết thi hành án; thời hạn gửi số liệu thống kê, báo cáo ... Quy chế được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng ngành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của mỗi đơn vị.
          Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, là cơ sở pháp lý, tạo ra một quy trình chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn huyện. Đồng thời là tiền đề để thực hiện tốt, có hiệu quả hơn nữa trong công tác THADS nhằm đảm bảo các Bản án, Quyết định của Tòa án được thi hành trên thực tế. Qua đó, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để cơ quan Thi hành án dân sự huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
          Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/10/2015./.
                                                                                 Nguyễn Đại Dương (Chuyên viên pháp lý)

Các tin đã đưa ngày: