Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam sinh hoạt chuyên đề:

Hoạt động của Cục

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam sinh hoạt chuyên đề:

18/05/2023

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung cốt lõi Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và...

Hoạt động của các Chi cục

Sinh hoạt tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2023

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2023) và trong sự tưởng niệm nhằm thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc những cống hiến của Chủ tịch Hồ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028

25/04/2023

Hòa trong không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với giai cấp công nhân, công chức, viên chức, người lao động cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam,...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM 2018

17/01/2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 16-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017   CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM...