Sign In

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

Hoạt động của Cục

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

13/11/2020

Nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Ngày 13/11/2020, Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi giám sát về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ tại Cục Thi hành án dân sự. Đồng chí Đặng Thị Minh Nguyệt,...

Hoạt động của các Chi cục

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc

05/11/2020

Ngày 30/10/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc đối với đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Núi Thành. Đồng...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM 2018

17/01/2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 16-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017   CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM...