Sign In

Tham nhũng ngàn tỷ: Đừng để khi có án lại thành "vườn không nhà trống"

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tham quan Khu di tích Lịch sử địa đạo Kỳ Anh

28/03/2021

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 26/3/2021, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên tham quan, học tập tại Khu di tích Lịch sử địa đạo Kỳ Anh tại xã Tam Thăng, thành phố Tam...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM 2018

17/01/2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 16-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017   CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM...