Sign In

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022)

Hoạt động của các Chi cục

Công tác thi hành án dân sự đối với các đương sự đang cải tạo không giam giữ, hưỡng án treo hoặc tái hòa nhập cộng đồng

04/08/2022

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự 2008 (được sửa đổi bổ sung năm 2014), Luật Thi hành án hình sự 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM 2018

17/01/2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 16-CT/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017   CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NĂM...