Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2022

01/01/2022

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2022
Ngày 31/12/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2022.
          Buổi sáng Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác  xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Văn Chương - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hổ Hiền - Phó Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Công Úc - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
          Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và dự thảo các Kế hoạch năm 2022. Theo báo cáo, năm 2021, công tác lãnh đạo, điều hành của Chi bộ đã có sự tập trung, thống nhất cao, bám sát nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Công Úc
- UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục Thi hành án dân sự đã đạt được trong năm 2021, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Chi bộ chú trọng đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành đến từng đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tập trung giữ gìn đoàn kết nội bộ xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.  
          
          Hội nghị lần này, Chi bộ cũng đã khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.
         
          Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chương trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Võ Công Úc Chi bộ sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch công tác triển khai thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Chi bộ. Xây dựng Chi bộ đoàn kết, đồng thuận, trong sạch, vững mạnh. Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thi hành án dân sự và UBND tỉnh giao.​​

          Chiều cùng ngày Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022. Đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng, đồng chí Phạm Văn Thành – Phó Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

           Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến về các dự thảo báo cáo công tác thi hành án dân sư, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; báo cáo tài chính cơ quan năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của công chức, người lao động cơ quan trong năm 2021. Đồng thời kêu gọi công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và nâng cao sức sáng tạo, học tập, hiệu quả công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao năm 2022./.

Các tin đã đưa ngày: