Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu phấn đấu về đích sớm, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020

17/09/2020

          Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nói chung, tác động đến kết quả thi hành án dân sự nói riêng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu đã khắc phục khó khăn, tập trung đảm bảo công tác phòng, chống dịch với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, phấn đấu vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
            Tính đến ngày 31/8/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu thi hành xong đạt 83,68% về việc và 43,97% về tiền (vượt 0,68% về việc và 2,97% về tiền so với chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao năm 2020). Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác khác đã tổ chức thực hiện và hoàn thành sớm.

          Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 là thành tích của tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự./.

Lê Hà Quốc Khánh – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: