Sign In

Hoạt động của Cục

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết ương 4 Khóa XII

08/06/2021

Sáng ngày 08/6/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiệnNghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu tổ chức cưỡng chế thi hành án

09/06/2021

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất tại tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu,...

Nghiên cứu trao đổi

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...