Sign In

Chi bộ Chi cục THADS thành phố Sơn La tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục THADS thành phố Sơn La tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

20/05/2020

Thực hiện Quyết định 3025-QĐ/TU ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ thành ủy về chuẩn y kết nạp đảng viên, chiều ngày 19/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí Sùng A Phía.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III, 2020-2025

12/05/2020

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III, 2020-2025 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III, 2020-2025. 

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...