Sign In

Chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Hoạt động của các Chi cục

Chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

28/07/2021

          Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn tác động đến công tác tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Sơn La: Tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, trong khi đó thành phố Sơn La được đánh giá là đơn...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...