Sign In

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

20/03/2020

         Thực hiện Công văn số 2788-CV/TU ngày 03.3.2020 của Thành ủy Sơn La về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La chung tay góp phần đẩy lùi dịch Covid-19

27/03/2020

Phát huy tinh thần cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, hướng dẫn của Đoàn cấp trên, nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2020, chào mừng kỷ niệm 89...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...