Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La và Ngân hàng nhà nước chi nhánh Sơn La tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự (21/10/2015)

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp về việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Ngày 21/10/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.  
 

Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tặng quà nhân dân xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La (28/08/2015)

Thực hiện Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân công Sở, Ban, Ngành, Mặt trận tổ quốc và Các tổ chức chính trị xã hội, Công ty giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cơ quan Thi hành án dân sự được giao nhiệm vụ đỡ đầu xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Đây là một xã đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở, có những nơi trong xã còn chưa có điện lưới, chưa có nước sạch.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015) (28/07/2015)

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015). Sáng ngày 27/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho đồng chí Vừ A Và – Chấp hành viên sơ cấp, thương binh 3/4 là cán bộ công chức đang công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp liên ngành (23/07/2015)

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS ngày 08/5/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự; Công văn số 1874/BHXH-PC ngày 20/5/2015 của bảo hiểm xã hội Việt Nam và công văn số 1692/TCTHADS-NV1 ngày 01/6/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngày 14/7/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.
Các tin đã đưa ngày: