Sign In

Cục THADS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính quý I/2018; Tập huấn nghiệp vụ THADS

18/01/2018

Cục THADS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban công tác  THADS, hành chính quý I/2018; Tập huấn nghiệp vụ THADS
           Chiều ngày 15 và ngày 16,17/01/2018 , Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I/2018; Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký thi hành án trong toàn tỉnh.
           Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I  năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2018, theo báo cáo trong quý I/201/8 Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và chủ động thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của  lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, kết quả tổ chức thi hành án đạt tỷ lệ như sau:
          Về việc, tổng số việc thụ lý 3.257 việc. Trong đó, năm trước chuyển sang 1.521 việc, thụ lý mới 1.736 việc (tăng 196 việc, bằng 13% so với cùng kỳ). Số việc ủy thác thi hành án 12 việc, số còn phải thi hành là 3.245 việc (tăng 213 việc, bằng 7,02% so với cùng kỳ).
         + Số việc có điều kiện thi hành 2.501 việc, bằng 77,07% tổng số việc phải thi hành.
         + Số việc chưa có điều kiện thi hành 744 việc, bằng 22,93 % tổng số việc phải thi hành.
Số việc đã giải quyết xong (thi hành xong + đình chỉ thi hành án) là 1.407 việc/2.501 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 56,26%. Số việc chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết là 1.838 việc( tăng 88 việc, bằng 5,03% so với cùng kỳ).
         Về tiền, tổng số tiền thụ lý 230.463.695.000đ. Trong đó, năm trước chuyển sang 161.493.250.000đ, thụ lý mới 68.970.445.000đ (tăng 43.288.275.000đ, bằng 168% so với cùng kỳ). Số tiền ủy thác thi hành án 332.127.000đ, tổng số còn phải thi hành là 230.131.568.000đ (tăng 69.202.628.000đ, bằng 43% so với cùng kỳ).
        + Số tiền có điều kiện thi hành 182.672.884.000đ, bằng 79,38% tổng số tiền phải thi hành.
        + Số tiền chưa có điều kiện thi hành 47.458.684.000đ, bằng 20,62% tổng số tiền phải thi hành.
Số tiền đã giải quyết xong (thi hành xong + đình chỉ thi hành án + giảm thi hành án) là 7.464.140.000đ/182.672.884.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 4,09%. Số tiền chuyển kỳ sau tiếp tục thi hành 222.667.428.000đ (tăng 945.706.000đ, bằng 59% so với cùng kỳ). Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự luôn quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
          Cũng tại Hội nghị đã tiến hành tập huấn một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự: Triển khai phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018; Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác THADS, HC năm 2018; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-HX và dự toán ngân sách Nhà nước năm 201; Những điểm mới của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/03/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung  quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/04/2017 của Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã ngạch  và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự; Hướng dẫn quy trình, thủ tục và phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Kỹ năng ra quyết định thi hành án và những sai xót, vướng mắc thường gặp liên quan đến việc ra quyết định thi hành án chủ động, án liên đới, án tuyên các kỳ hạn khác nhau; Kỹ năng xác minh điều kiện thi và những sai xót, vướng mắc thường gặp trong việc xác minh, xác minh lại và phân loại án; Kỹ năng kê biên tài sản, đảm bảo việc thi hành án và những sai xót, vướng mắc thường gặp liên quan đến kê biên tài sản của hộ gia đình, tài sản vợ chồng, tài sản chung, tài sản doanh nghiệp và tài sản của người thứ ba; Phân biệt khiếu nại và tố cáo trong thi hành án dân sự; kỹ năng phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; Theo dõi đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm tố cáo và các kết luận kiểm tra trong thi hành án dân sự; Kỹ  năng tiếp công dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự và một số kinh nghiệm. Đồng thời các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 9 tháng cuối năm 2018.
           Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng, đã biểu dương các đơn vị, những kết quả đạt được là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong toàn ngành, đồng thời là sự đổi mới của tập thể lãnh đạo các cơ quan THADS đã có biện pháp, kế hoạch đầu năm phù hợp, xác định rõ nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, bảo đảm tính liên tục. Để thực hiện có hiệu quả công tác trong tình hình kinh tế, xã hội với nhiều khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng, tích cực của đội ngũ công chức và người lao động của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, cùng nhau để nỗ lực thi đua, đoàn kết, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

           


 
Lê Thị Hải Thương
Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: