Sign In

Cục THADS tỉnh Sơn La tiếp tục yêu cầu Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đăng tải ý kiến phản hồi của Cục đối với bài viết: "Yên Châu (Sơn La): Vì sao Thi hành án nộp tiền thay cho doanh nghiệp?" của tác giả Phạm Tài

12/07/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tiếp tục yêu cầu Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đăng tải ý kiến phản hồi của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đối với bải viết: "Yên Châu (Sơn La): Vì sao Thi hành án nộp tiền thay cho doanh nghiệp?" của tác giả Phạm Tài đăng trên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo ngày 15/6/2019 theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Báo chí. 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: