Sign In

Thi hành án dân sự Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

08/06/2023

(PLVN) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị của Ngành thi hành án dân sự (THADS), những năm qua Cục THADS tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần phòng ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong ngành THADS.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào thực chất, hiệu quả, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh. Hàng năm, Cục THADS tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp bảo đảm tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng đơn vị, đồng thời triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành gắn với thực thi công vụ.

Qua đó, Cục thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát mọi hoạt động công tác đối với các đơn vị trực thuộc để kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả, kịp thời chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu công tác THADS, hành chính của các đơn vị. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành trong công tác THADS đối với Chi cục THADS cấp huyện và tham mưu tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra về công tác THADS.

Thi hành án dân sự Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng ảnh 1

Cán bộ, công chức THADS tỉnh Sơn La trao đổi kinh nghiệm làm việc.

Đặc biệt, tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động công tác THADS, theo dõi án hành chính và kiểm tra chuyên đề, đột xuất về công tác phân loại án và công tác quản lý tài chính, ngân sách và kế toán nghiệp vụ thi hành án; kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc khi có dấu hiệu vi phạm, các đơn vị phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.

Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời uốn nắn những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan thi hành án, chấp hành viên và cán bộ làm công tác thi hành án. Qua đó, thủ trưởng đơn vị nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động THADS để giúp các đơn vị kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Cục đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp giữa "xây và chống" trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong phát hiện và xử lý tham nhũng;nhất là vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện tiêu cực, sai phạm của công chức trong cơ quan, đơn vị mình quản lý; thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cơ quan THADS.

Thi hành án dân sự Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng ảnh 2

Cục THADS tỉnh Sơn La tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một trong những giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đang được tích cực triển khai như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nghiệp vụ thi hành án, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là những nội dung chưa rõ ràng, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS.

Ngoài ra, tập trung phòng ngừa, kiểm soát tốt các khâu trong quá trình THADS như: phân công tổ chức thi hành vụ việc cho chấp hành viên; thực hiện các trình tự thủ tục trong giải quyết việc thi hành án của chấp hành viên, tiến độ thi hành án; hoạt động kê biên, định giá, đưa tài sản ra bán đấu giá; kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức bán đấu giá tài sản; vấn đề thu, chi tiền THADS; vật chứng, tiền, tài sản thi hành án... Kết hợp với việc đề cao vai trò của cấp uỷ Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

 
Thi hành án dân sự Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng ảnh 3

Một buổi kiểm tra của đoàn công tác THADS tỉnh đối với đơn vị trực thuộc.

Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát nội bộ; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới và với cá nhân liên quan trực tiếp đến tất cả các khâu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Nhất là kiểm tra đối các vấn để dễ nảy sinh vi phạm trong công tác THADS như tổ chức THADS và trong lĩnh vực kế toán, tài chính, quản lý kho, quỹ... Phối hợp tốt với các cơ quan như Kho bạc, cơ quan thuế, Bưu điện để có biện pháp quản lý việc thu, chi tiền thi hành án. Thực hiện nghiêm việc lưu giữ toàn bộ chứng từ nộp ngân sách Nhà nước.

Xử lý nghiêm sai phạm

Khi phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong các cơ quan THADS; xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm tham nhũng tiêu cực được phát hiện qua kiểm tra. Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2021, Cục THADS đã tổ chức 39 cuộc kiểm tra toàn diện. Ngoài ra, hàng năm đơn vị đã kiểm tra chuyên đề, đột xuất đối với các cơ quan THADS dân sự cấp huyện theo kế hoạch. Trong đó, đã kiểm tra toàn diện chiếm 1/3 tổng các đơn vị trực thuộc và kiểm tra chuyên đề 100% đối với việc phân loại án, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo và khi phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thi hành án dân sự Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng ảnh 4

Một buổi họp triển khai công tác của Cục THADS tỉnh Sơn La.

Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của các cơ quan THADS tỉnh đã phát hiện ra 2 đơn vị có vi phạm trong công tác kế toán nghiệp vụ: Đơn cử như năm năm 2021, qua kiểm tra đột xuất hoạt động kế toán nghiệp vụ thi hành án đối với Chi cục THADS huyện Yên Châu, đoàn công tác của Cục THADS tỉnh đã phát hiện công tác thu nộp tiền thi hành án, công tác lập chứng từ kế toán kiểm tra trên hồ sơ kế toán bị lập khống, làm giả chứng từ… vi phạm pháp luật. Cụ thể, từ ngày 1/10/2014 đến 30/7/2021, đoàn kiểm tra của Cục THADS tỉnh đã phát hiện 96 chứng từ vi phạm quy định trong việc lập chứng từ kế toán với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, số tiền trên đã được thu hồi xử lý theo đúng quy định, Cục THADS tỉnh Sơn La đã xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm, đồng thời chuyển vụ việc trên đến cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Vi phạm này thuộc trách nhiệm của bà Hoàng Thị Vui – Chi cục trưởng, bà Tạ Thị Mai phụ trách kế toán. Vừa qua, vụ việc đã được đưa xét xử, bà Hoàng Thị Vui bị tuyên mức án 16 năm tù giam, còn bà Tạ Thị Thanh Mai 15 năm tù giam.

Tiếp đó, năm 2022, qua quá trình kiểm tra đột xuất công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án tại Chi cục THADS huyện Mường La, cơ quan THADS tỉnh đã phát hiện 32 chứng từ vi phạm trong công tác lập chứng từ kế toán, hành vi vi phạm của một số cán bộ, công chức có liên quan và bước đầu các cá nhân liên quan đã tự khắc phục bằng tiền, với tổng số tiền trên 131 triệu đồng. Sau khi phát hiện ra vi phạm Cục THADS tỉnh báo cáo cơ quan cấp có thẩm quyền, xử lý kỷ luật cán bộ có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã đạt được kết quả nhất định, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác THADS.
                                                                                                   Theo PV Quốc Định (PLVN)

Các tin đã đưa ngày: