Sign In

Biểu trưng mới Ngành Tư pháp Việt Nam

28/08/2015

Biểu trưng mới Ngành Tư pháp Việt Nam
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015), ngày 29/7/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1386/BTP-VP về việc phê duyệt Biểu trưng và Thuyết minh của Biểu trưng Ngành Tư pháp Việt Nam.
 
 

Biểu trưng này thiết kế 3D theo phong cách hiện đại, thể hiện bề dày truyền thống và thể hiện nổi bật vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp; tầm nhìn, xu thế phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp trong công cuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; góp phần thực thi công lý, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.
Theo Quyết định, Biểu trưng này thay thế Biểu trưng hiện hành của Ngành Tư pháp. Các cơ quan, đơn vị trong Ngành Tư pháp được sử dụng Biểu trưng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại của Ngành Tư pháp./.
 

Các tin đã đưa ngày: