Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III, 2020-2025

12/05/2020

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III, 2020-2025 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III, 2020-2025. 
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Hoa Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Tổ công tác số 2 Ban thường vụ Đảng Bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên của Chi bộ.
Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II, 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III, 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ III, 2015-2020. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của cấp ủy, Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Hoa Lan đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ đã góp phần vào thành tích chung của Chi bộ, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Cục THADS tỉnh Sơn La cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn công tác THADS, hành chính nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Nhiệm vụ của Đại hội là lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải phát biểu lĩnh hội và xin hứa Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III, 2020-2025 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Hoa Lan trong nhiệm kỳ III, 2020 - 2025.
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Cục THADS tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lường Quang Yên - Phó Cục trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Bích Trang – Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữ chức Chi ủy viên.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III, 2020-2025 với tỉ lệ nhất trí 100%.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ, Ban Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ III 2020 – 2025 và các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên.
                                                                               Bích Trang – Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin đã đưa ngày: