Sign In

Cục THADS tỉnh biệt phái công chức

01/06/2020

06 tháng đầu năm 2020, Chi cục THADS TX Phổ Yên thụ lý về tiền tăng cao, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020, ngày 26/5/2020, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ký quyết định số 554/QĐ-CTHADS biệt phải ông Hoàng Nam Hải, Chấp hành viên sơ cấp, Phó trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh để tăng cường cho Chi cục THADS TX Phổ Yên từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 30/11/2020.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: