Sign In

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự góp phần cải thiện Chỉ số PCI

25/05/2020

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự góp phần cải thiện Chỉ số PCI
Để nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 22/5/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 135-KH/BCĐCCTP về tổ chức Hội nghị “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Thi hành án dân sự (THADS) góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
Việc tổ chức Hội nghị để làm rõ yêu cầu của Chỉ số PCI đối với công tác tư pháp nói chung và công tác THADS nói riêng; vai trò của các cơ quan THADS trên địa bàn trong việc góp phần cải thiện Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác những đóng góp, kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh góp phần cải thiện Chỉ số PCI trong thời gian qua; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp, biện pháp trong công tác THADS nhằm góp phần nâng cao Chỉ số Thiết chế pháp lý trong thời gian tới.


Theo văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: