Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 07/10/2018)

01/10/2018

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
01/10/2018
Sáng - Các phòng chuyên môn thuộc Cục Họp đánh giá công chức, thi đua khen thưởng (Lãnh đạo Cục phụ trách phòng cùng dự).
Chiều - Các phòng chuyên môn thuộc Cục Họp đánh giá công chức, thi đua khen thưởng (Lãnh đạo Cục phụ trách phòng cùng dự).
- 15h: Cục trưởng dự Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh (Lái xe Hoài).
Thứ ba
02/10/2018
Sáng Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục làm việc tại cơ quan
Chiều Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục làm việc tại cơ quan
Thứ tư
03/10/2018
Sáng 08h: Lãnh đạo Cục họp đánh giá, phân loại năm 2018 đối với Trưởng phòng, Chi cục trưởng tại phòng Họp giao ban
Chiều 14h: Lãnh đạo Cục, đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan Cục, Trưởng phòng, Chi cục trưởng họp đánh giá, phân loại năm 2018 đối với Lãnh đạo Cục tại phòng Họp trực tuyến
Thứ năm
04/10/2018
Sáng Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục làm việc tại cơ quan
Chiều Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
05/10/2018
Sáng 08h: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tại phòng Họp giao ban (cả ngày)
Chiều - 15h30: Dọn dẹp vệ sinh cơ quan (toàn thể cán bộ, công chức, người lao động)
Thứ bảy
06/10/2018
Sáng  
Chiều  
Chủ nhật
07/10/2018
Sáng  
Chiều  
Các tin đã đưa ngày: