Sign In

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ 1288 NGÀY 23.6.2022 CỦA CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ HUẾ (24/06/2022)

- Tài sản: Đồ dùng, trang thiết bị trong gia đình (theo danh mục kèm theo)
- Giá khởi điểm: 15.343.033 đồng. 

Thông báo bán đấu giá số 510 ngày 09/5/2022 - Chi cục THADS thành phố Huế (17/05/2022)

- Đồ dùng, thiết bị trong gia đình (theo danh mục)
- Giá khởi điểm: 16.677.210 đồng.

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá số 195 ngày 09/5/2022 của Chi cục THADS huyện Phú Lộc (11/05/2022)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48, diện tích 381,9m2 (đất ở 331,7m2, đất trồng cây lâu năm 60,01m2) tại tổ dân phố An Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 136/TB-CTHADS ngày 26/4/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (26/04/2022)

Nhà và quyền sử dụng đất tại 175 Tăng Bạt Hổ, Phường Tây Lộc (mới), thành phố Huế.
 Giá khởi điểm: 3.514.485.000 đồng. 

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ SỐ 968 NGÀY 21/4/2022 CHỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ (21/04/2022)

Trang thiết bị nội thất gia đình, công cụ và các vật dụng kháctại nhà số 9, kiệt 31 Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, thành phố Huế

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GÁI TÀI SẢN SỐ 899 NGÀY 06.4.2022 CỦA CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ HUẾ (07/04/2022)

Vật dụng, thiết bị gia dụng
Giá khởi điểm: 17.193.000 đồng.
 

Thông báo bán đấu giá tài sản số 23 ngày 18/3/2022 - Chi cục THADS thành phố Huế (22/03/2022)

Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại số 21 tập thể Bà Triệu (số 02 Kiệt 154 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế). (Thông báo lần 4)
Các tin đã đưa ngày: