Sign In

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ 139 NGÀY 22/11/2021 - CHI CỤC THADS THÀNH PHƠ HUẾ (23/11/2021)

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại đường Xuân 68, phường Đông Ba, thành phố Huế. 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ SỐ 134 NGÀY 17/11/2021 CỦA CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ HUẾ (19/11/2021)

Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại số 21 tập thể Bà Triệu (số 02 Kiệt 154 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 135 NGÀY 17/11/2021 - CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ HUẾ (19/11/2021)

Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng Thửa đất số 3-3; Tờ bản đồ số 29, diện tích 97m² , tọa lạc tại thôn Thượng 1, xã Thủy Xuân (Phường Thủy Xuân), thành phố Huế theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T787932 ngày 28/11/2002.
- Mục đích sử dụng: đất ở; Thời gian sử dụng: Lâu dài. 

Thông báo bán đấu giá tài sản của Chi cục THADS thành phố Huế (17/11/2021)

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Lô 3.23, 3.24, 3.25 tại Khu quy hoạch Nam Vỹ  Dạ 6 (đợt 3), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
Các tin đã đưa ngày: