Sign In

Thông báo bán đấu giá số 1345/CTHADS ngày 21/9/2022 - Chi cục THADS thành phố Huế

22/09/2022

- Tài sản: Xe đạp và khung gỗ tại  nhà số 9, kiệt 31 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, thành phố Huế. 
- Giá khởi điểm: 10.686.559 đồng. 
Các tin đã đưa ngày: