Sign In

Chi cục THADS thành phố Huế Thông báo đấu giá tài sản số 1599/TB-CCTHADS ngày 26/10/2023 về việc đấu giá tài sản là QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 63 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vụ Phạm PHúc Ban và Thanh Quế

26/10/2023

Các tin đã đưa ngày: