Sign In

Chi cục THADS thành phố Huế thông báo đấu giá tài sản số: 1600/TB-CCTHADS ngày 26/10/2023 về việc đấu giá tài sản là QSD đất tại TDP Ngọc Anh, phường Phú Thượng, thành Phố Huế vụ Lê MInh Tấn và Nguyễn Thị Bông

26/10/2023

Các tin đã đưa ngày: