Sign In

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Công ty CP Đầu tư và Trang trí nội thất Handico

27/02/2024

1. Tài sản thế chấp gồm: 03 xe ô tô, toàn bộ tài sản nhà máy, máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất gạch của Công ty.
2. 01 máy dúc đào bánh xích
3. 01 xe ủi
Các tin đã đưa ngày: