Sign In

Thông báo số 228 ngày 09/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Hà Thúc Minh

10/04/2024

Thông báo bán đấu giá tài sản: Tàu đánh cá vỏ gỗ có số hiệu đăng ký TTH - 90136 - TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thuỷ sản trên tàu
Các tin đã đưa ngày: