Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản vụ Hà Thúc Minh

07/05/2024

Thông báo bán đấu giá tài sản: Tàu đánh cá võ gỗ số hiệu đăng ký TTH-90136-TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thuỷ sản trên tàu
Các tin đã đưa ngày: