Sign In

Thông báo số 358/TB-CCTHADS ngày 11/6/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Hà Thúc Minh

11/06/2024

Thông báo số 358/TB-CCTHADS ngày 11/6/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Hà Thúc Minh: Tàu đánh cá vỏ gỗ có số hiệu đăng ký TTH-90136-TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lướicuj đánh bắt thuỷ sản trên tàu
Các tin đã đưa ngày: