Sign In

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Chi cục THADS huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông báo số 100/TB-CCTHADS ngày 13/6/2024).

13/06/2024

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 162, tờ bản đồ số 13, địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: