Sign In

Thông báo số 388 ngày 18.6.2024 về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức TĐG vụ Trần Thị Thanh - Phong (18/06/2024)

Thông báo số 388 ngày 18.6.2024 về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức TĐG vụ Trần Thị Thanh - Phong: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 21, diện tích 220m2 toạ lạc tại khu dân cư xen ghép đội 1, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo số 364/TB-CCTHADS ngày 12/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (13/06/2024)

Thông báo số 364/TB-CCTHADS ngày 12/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 58, tờ bản đồ 21 toạ lạc tại Khu dân cư xen ghép đội 1, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục THADS huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông báo số 86/TB-CCTHADS ngày 16/5/2024). (17/05/2024)

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 235, tờ bản đồ số 17, diện tích 1524 m2, tọa lạc tại thôn Tây hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ (04/04/2024)

1. Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 187 (83; 83 cũ) Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Thửa đất  thửa 70-1-2, thửa 77, thửa 78-1, thửa 78-2 tờ bản đồ 15 đứng tên Công ty TNHH Thương mại và du lịch Mimosa.
2. Toàn bộ máy móc, thiết bị tài sản thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng (Nay là Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng) theo Hợp đồng thế chấp số 105/2011/HĐ-TCTS ngày 23/8/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 48/2013/ĐC-HĐTC ngày 11/11/2013:
+ 01 bộ Máy xét nghiệm huyết học tự động BC 3200 năm sản xuất 2008, xuất xứ: Trung Quốc
+ 01 bộ Máy sốc tim tự động, model: POWERHEART G3, năm sản xuất 2007.
+ 01 bộ Máy gây mê kèm thở, model: Aeon 7400A, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Trung Quốc
+ 01 bộ Máy khám và điều trị răng hoàn chỉnh, model: CS 800, Xuất xứ: Trung Quốc.
+ 01 bộ Máy điện tim 3 cần, model: ECG SE-3A & 06 Monitor theo dõi bệnh nhân, model: Aeon M9B, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Trung Quốc
+ 01 bộ thiết bị hấp sấy tiệt trùng, model: Series 1000/Delta Medical Corp, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Hàn Quốc
+ 01 bộ bàn mổ, model: TOT-30/World Madical, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Hàn  Quốc
+ 01 bộ đèn mổ, model: TSF-5H, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Hàn  Quốc
+ 01 bộ đèn mổ, model: TSF-7H, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Hàn  Quốc
+ 01 bộ máy soi và phân tích da, model: New Aphrolite, xuất xứ: Hàn  Quốc
+ 01 bộ thiết bị lột da bằng oxy, model: Oxytouch, xuất xứ: Hàn  Quốc
+ 01 bộ bàn khám tai mũi họng kèm nội soi, model: Net 1100+MG-150, năm sản xuất: 2006, xuất xứ: Hàn  Quốc
+ 01 dây nội soi dạ dày, tá tràng, model: EPK 1000/Pentax, xuất xứ: Nhật Bản
+ 01 Máy rửa ống nội soi, model: GRW - 031, xuất xứ: Hàn Quốc
+ 01 Bộ dụng cụ nội soi thắt trĩ hậu môn trực tràng và 02 bộ thắt giãn tĩnh mạch thực quản AMBLC, xuất xứ: Đức và Ấn Độ
+ 01 dao mổ điện, model: CMS – 3000A, xuất xứ: Đức và Ấn Độ
- Toàn bộ máy móc, thiết bị tài sản thuộc sở hữu của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mimosa theo Hợp đồng thế chấp số 106/2011/HĐ-TCTS ngày 23/8/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 49/2013/ĐC-HĐTC ngày 11/11/2013.
+ 01 bộ máy tán sỏi ngoài cơ thể, model: HB-ESWL-VG, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Trung  Quốc
+ 01 bộ máy X – Quang thường quy 300 mA, model: TR-300A, xuất xứ: Trung  Quốc
+ 01 bộ máy siêu âm Siemens Acuson X500, model: TR-300A, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Trung  Quốc
+ 01 bộ máy phát điện Diesel Hữu Toàn, model: HT5D16-165KVA, năm sản xuất: 2007, xuất xứ: Đức và Ý

Chi cục THADS thành phố Huế thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (29/03/2024)

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 820.2, tờ bản đồ 05, địa chỉ TDP Tây Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản quyền sử dụng đất công trình bệnh viện và trang thiết bị bệnh viện (19/03/2024)

1. Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 187 (83; 83 cũ) Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Thửa đất  thửa 70-1-2, thửa 77, thửa 78-1, thửa 78-2 tờ bản đồ 15 đứng tên Công ty TNHH Thương mại và du lịch Mimosa.
2. Toàn bộ máy móc, thiết bị tài sản thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng (Nay là Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng) theo Hợp đồng thế chấp số 105/2011/HĐ-TCTS ngày 23/8/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 48/2013/ĐC-HĐTC ngày 11/11/2013:
3.Toàn bộ máy móc, thiết bị tài sản thuộc sở hữu của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mimosa theo Hợp đồng thế chấp số 106/2011/HĐ-TCTS ngày 23/8/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 49/2013/ĐC-HĐTC ngày 11/11/2013. 

Chi cục THADS thành phố Huế Thông báo số 394/TB-CCTHADS ngày 19/3/2024 (19/03/2024)

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Xuân, thành phố Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 450754 do UBND thành phố Huế cấp ngày 01/12/2016, Số vào sổ cấp giấy: CH/02426-2016 35-042. 

thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá (19/03/2024)

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại: 93/25 Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thửa đất 552, tờ bản đồ số 21, diện tích 172m2  theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 134304 do UBND thành phố Huế cấp ngày 06/6/2007, cập nhật thay đổi  lần cuối ngày 16/11/2016 đứng tên Lê Quang Hân, Nguyễn Thị Cúc

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thông báo số 127/TB-CTHADS ngày 07/12/2023 của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế). (08/12/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tại địa chỉ: số 16 Nguyễn Thái Học, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin đã đưa ngày: