Sign In

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản quyền sử dụng đất công trình bệnh viện và trang thiết bị bệnh viện (19/03/2024)

1. Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 187 (83; 83 cũ) Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Thửa đất  thửa 70-1-2, thửa 77, thửa 78-1, thửa 78-2 tờ bản đồ 15 đứng tên Công ty TNHH Thương mại và du lịch Mimosa.
2. Toàn bộ máy móc, thiết bị tài sản thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng (Nay là Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng) theo Hợp đồng thế chấp số 105/2011/HĐ-TCTS ngày 23/8/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 48/2013/ĐC-HĐTC ngày 11/11/2013:
3.Toàn bộ máy móc, thiết bị tài sản thuộc sở hữu của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mimosa theo Hợp đồng thế chấp số 106/2011/HĐ-TCTS ngày 23/8/2011 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 49/2013/ĐC-HĐTC ngày 11/11/2013. 

Chi cục THADS thành phố Huế Thông báo số 394/TB-CCTHADS ngày 19/3/2024 (19/03/2024)

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Xuân, thành phố Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 450754 do UBND thành phố Huế cấp ngày 01/12/2016, Số vào sổ cấp giấy: CH/02426-2016 35-042. 

thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá (19/03/2024)

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại: 93/25 Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thửa đất 552, tờ bản đồ số 21, diện tích 172m2  theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 134304 do UBND thành phố Huế cấp ngày 06/6/2007, cập nhật thay đổi  lần cuối ngày 16/11/2016 đứng tên Lê Quang Hân, Nguyễn Thị Cúc

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản (Thông báo số 127/TB-CTHADS ngày 07/12/2023 của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế). (08/12/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tại địa chỉ: số 16 Nguyễn Thái Học, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (04/12/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (24/11/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất tại Tổ dân phố Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (11/10/2023)

01( một) Tàu cá vỏ gỗ nghề vây rút chì, nghề phụ lưới rễ công suất 822CV; Số đăng ký: TTH-90136-TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy hải sản. Tàu cá TTH-90136-TS hiện được bảo quản tại Bến đà của Cơ sở sửa chữa tàu thuyền Nguyễn Doanh, địa chỉ: Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận an, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (09/10/2023)

Tài sản thẩm định gồm: 01 (một) chiếc tàu cá vỏ gỗ nghè vây rút chì, nghề phụ lưới rê công suất 822CV;  số đăng ký TTH-90136-TS và toàn bộ trong thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy hải sản.
Tàu cá TTH-90136-TS hiện được bảo quản tại Bến đà của Cơ sở sửa chữa tàu thuyền Nguyễn Doanh; địa chỉ: Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa THiên Huế.

Chi cục thi hành án dân sự thành phố HUế lựa chọn tổ chức thẩm định giá (22/08/2023)

Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất 252-1, tờ bản đồ 24 tọa lạc tại: TDP An Hải, phường Thuận An, thành phố Huế

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản xe ô tô, xe mô tô (25/07/2023)

xe mô tô SH BKS 75F1 - 870.25; xe ô tô hiệu TOYOTA Camry 2.4 màu sơn đen, số chỗ ngồi 5, BKS 75A - 215.01
Các tin đã đưa ngày: