Sign In

Triển khai nhiệm vụ Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và công tác Thi hành án dân sự năm 2021

21/01/2021

Triển khai nhiệm vụ Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và công tác Thi hành án dân sự  năm 2021
Năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xếp loại A; được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Giấy khen.
     Ngày 19/01/2021, UBND huyện Phú Lộc  tổ chức Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính năm 2020, Triển khai nhiệm vụ năm 2021.
   
     
     Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Đề - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; Đ/c Phan Công Hiền Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Đại diện Lãnh đạo các ban, ngành và Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
     
     Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc đã luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho Cấp ủy, UBND huyện trong việc chỉ đạo công tác phối hợp và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính trên địa bàn huyện.  Năm 2020 mặc dù số việc thụ lý mới tăng cao, tình hình dịch Covid 19 kéo dài, thiên tai xảy ra liên tục nhưng kết quả thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc đã đạt và vượt các chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao. Đã giải quyết xong 373/442 việc có điều kiện thi hành, đạt 84,39% (vượt 2,89%) và thu được 5.770.000.000đồng/9385.000.000đồng,  đạt 61,91% (vượt 23,9%). Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tập trung chỉ đạo giải quyết tốt. Đặc biệt đã có sự phối hợp tốt của các ngành trong công tác cưỡng chế thi hành án dân sự, trong đó đã cưỡng chế có huy động lực lượng  thành công 03 vụ phức tạp.
     
     
     Với những kết quả đạt được, năm 2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xếp loại A và Cục trưởng, UBND huyện tặng Giấy khen.

 
                                                                          Chi cục THADS huyện Phú Lộc.

Các tin đã đưa ngày: