Sign In

Ủy ban kiểm tra huyện Quảng Điền kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền (19/05/2022)

Thực hiện Quyết định số 24-QĐ/UBKTHU ngày 13 tháng 4 năm 2022 kèm theo Kế hoạch của Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Điền về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hànhkỷ luật trong Đảng; việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Điền.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ GIAO TÀI SẢN THÀNH CÔNG CHO NGƯỜI MUA TRÚNG ĐẤU GIÁ (26/04/2022)

Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ với chính sách ưu đãi phát triển thủy sản được sự đồng thuận của ngư dân trong cả nước vươn khơi bám biển đánh bắt thủy hải sản có giá trị kinh tế cao, đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngư dân cũng đã được tiếp cận đến nguồn vốn để đóng mới tàu đánh cá công suất lớn thực hiện việc ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Tuy nhiên, do tình hình thiên tại, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến các chuyến đi biển của ngư dân, dẫn đến làm ăn chưa đạt hiệu quả,  mất khả năng thanh toán nợ khi đến kỳ hạn buộc các Ngân hàng phải khởi kiện ra Tòa án giải quyết để thu hồi nợ vay.

TỔNG KẾT HỘI THI CƠ QUAN, PHÒNG LÀM VIỆC XANH, SẠCH, SÁNG TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ (LẦN THỨ NHẤT) (22/01/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐTHA ngày 14/01/2022 của Ban chấp hành Công đoàn về việc tổ chức Hội thi cơ quan, phòng làm việc “xanh, sạch, sáng” lần thứ nhất, Chiều ngày 21/01/2022, Ban tổ chức hội thi đã tiến hành trao giải cho 3 tập thể và một cá nhân có thành tích trong phòng trào xây dựng cơ quan, phòng làm việc xanh, sạch sáng.
Các tin đã đưa ngày: