Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ CƯỠNG CHẾ THÀNH CÔNG VIỆC GIAO NHÀ CHO NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

14/04/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ CƯỠNG CHẾ THÀNH CÔNG VIỆC GIAO NHÀ CHO NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
Sáng ngày 14/4/2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành đã tiến hành cưỡng chế thi hành án thành công đối với hộ gia đình bà Trần Thị Thương - Địa chỉ: 108 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế.
     Theo Bản án số 19/2018/TCDS-ST ngày 31/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, Bản án số 09/2019/DS-PT ngày 09/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế , Quyết định thi hành án số 117/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế buộc: Bà Trần Thị Thương - Địa chỉ: 108 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm: Đỗ Huy Thuận, Đỗ Huy Thành, Đỗ Huy Hoàng, Đỗ Huy Thông, Mai Thị Minh Hương, Trương Như Phương - Địa chỉ: 108 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phải thi hành khoản: phải trả lại toàn bộ nhà, đất, vật kiến trúc tại thửa đất 142, tờ bản đồ số 23, tọa lạc tại 108 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho ông Đỗ Thái - Địa chỉ: 17 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ thàng phố Huế được quyền quản lý, sử dụng.
     Bản án cũng tuyên: buộc ông Đỗ Thái phải thanh toán cho bà Trần Thị Thương, ông Đỗ Huy Thuận, Đỗ Huy Thành, Đỗ Huy Hoàng, Đỗ Huy Thông, Mai Thị Minh Hương, Trương Như Phương số tiền: 948.636.000đồng
Qúa trình tổ chức thi hành án, mặc dù nhiều lần được vận động thuyết phục chấp hành nội dung Bản án hai cấp đã tuyên nhưng gia đình bà Trần Thị Thương vẫn cương quyết không chấp hành, chống đối, trong khi ông Đỗ Thái đã chấp hành xong khoản tiền thanh toán cho gia đình bà Trần Thị Thương, và đồng ý hỗ trợ thêm 500 triệu đồng cho gia đình bà Thương ổn định cuộc sống. Xét thấy thời gian tự nguyện thi hành án đã hết, người phải thi hành án có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án theo Điều 45 Luật Thi hành án dân sự, do đó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, vật kiến trúc số 17/QĐ-CCTHADS ngày 21/4/2020 để thi hành án khoản trên.
     Trên cơ sở Kế hoạch cưỡng chế thi hành án số 1592/KH-CCTHADS ngày 16/7/2020, kế hoạch 842/KH-CCTHADS ngày 07/4/2021 đã được phê duyệt và sự nhất trí của chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành thành phố Huế, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế đã tiến hành các thủ tục cưỡng chế và các điều kiện cần thiết để cưỡng chế hộ gia đình bà Trần Thị Thương.

     Sau một buổi làm việc tích cực, trách nhiệm, mặc dù gặp phải sự chống đối của người phải thi hành án nhưng Hội đồng cưỡng chế đã đã tiến hành cưỡng chế thành công, an toàn, buộc những người trong gia đình bà Trần Thị Thương phải giao lại toàn bộ nhà đất vật kiến trúc tại 108 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế  cho ông Đỗ Thái được quyền quản lý, sử dụng theo nội dung quyết định của bản án hai cấp đã tuyên.
       Đây là vụ việc kéo dài nhiều năm, thuộc diện án trọng điểm của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế đã được phê duyệt, do đó với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên được giao nhiệm vụ thi hành Bản án, vụ việc đã được thi hành theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật đảm bảo Bản án của Tòa án được thi hành trên thực tế, quyền và lợi ích hợp pháp của công công dân được đảm bảo.
                                                                                                                            Nguyễn Văn Tuyến
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế

Các tin đã đưa ngày: