Sign In

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp trực tuyến

21/11/2020

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp trực tuyến
       Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp trực tuyến để bàn phương hướng, mục tiêu, giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém của cơ quan Thi hành án 2 cấp trên địa bàn tỉnh.
     Chiều ngày 19/11/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi họp trực tuyến giữa Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án với Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã và thành phố Huế để bàn phương hướng, mục tiêu, giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém của cơ quan Thi hành án 2 cấp trên địa bàn tỉnh.
     

Đồng chí Ngô Thanh Cường chủ trì buổi họp
      
     Chủ trì cuộc họp, đồng chí Ngô Thanh Cường - Cục trưởng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém của Cơ quan Thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp, phương hướng cụ thể để khắc phục những tồn tại, yếu kém đó. Hướng đến xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững trong giai đoạn 2021-2025.
   
     Tại buổi họp, Lãnh đạo Cục đã đưa ra các nhóm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể nhằm xác định hướng đi, lộ trình thực hiện việc xây dựng cơ quan THADS 2 cấp phát triển bền vững trong tương lai. Đại diện các điểm cầu, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố Huế đã có nhiều ý kiến phát biểu đưa ra các giải pháp cụ thể, các bước, các nấc thang trong lộ trình xây dựng sự phát triển bền vững.
   

Lãnh đạo Cục ghi nhận ý kiến của các Chi cục        
       
     

Hình ảnh các điểm cầu
  
     Kết luận tại buổi họp, đồng chí Cục trưởng Ngô Thanh Cường nhấn mạnh việc xây dựng sự phát triển bền vững của cơ quan THADS 2 cấp, đồng thời xác định nhiệm vụ  cụ thể trước mắt, phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện cho các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trực thuộc.
Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: