Sign In

Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

18/08/2018

Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
    Sáng ngày 17/8/2018, đồng chí Phan Văn Hải - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.
      Sau khi nghe Đoàn công tác triển khai nội dung buổi làm việc, đồng chí Lê Kính - Phó Cục trưởng, Bí thư Chi bộ đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU. Trong đó, đã đánh giá toàn diện các mặt công tác của Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục và các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 06/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm và hoạt động của các cơ quan Tư pháp.
 
     

          Tiếp theo chương trình làm việc, các thành viên của Đoàn công tác và các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục đã phát biểu bổ sung thêm nhiều nội dung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    

          Sau khi nghe các ý kiến tham gia, đồng chí Phan Văn Hải đã kết luận một số nội dung, trong đó yêu cầu Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 17/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 28/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.
           Buổi làm việc đã diễn ra hết sức nghiêm túc, khẩn trương và đã đạt được kết quả theo yêu cầu đề ra.
 
                                                                                                                        VĂN PHÒNG CỤC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: