Sign In

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ

07/05/2019

    Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần gửi thư cổ vũ bộ đội ta vượt mọi khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh, tiến lên giành chiến thắng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một trong ba bức thư của Bác.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). Ảnh Tư liệu
 
   Trước hết Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh.
   Toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc đã quyết tâm tranh được thắng lợi lớn để chúc thọ Bác.
   Bác quyết định khao các chú. Khao thế nào tùy theo điều kiện, nhưng nhất định khao.
   Thế là Bác cháu ta cùng vui. Vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và để tranh thắng lợi mới.
  Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Các chú tán thành không? Bác dặn các chú một lần nữa:
  Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm trọn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú. 

                                                                                                          Tin từ http://www.nhandan.com.vn

Các tin đã đưa ngày: