Sign In

Thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra toàn diện năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông

11/03/2021

Thông qua dự thảo Kết luận kiểm tra toàn diện năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông
   Sáng ngày 10/03/2021, ông Phan Công Hiền - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông.
   

Ông Phan Công Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
  
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, kiêm Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Đoàn Thị Minh Phượng đã trình bày dự thảo Kết luận kiểm tra toàn diện năm 2020, trong đó chỉ ra nhưng sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông và yêu cầu cơ quan, đơn vị phải tập trung khắc phục trong thời gian tới.

   Tập thể lãnh đạo và công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông đã có một số giải trình, báo cáo khắc phục và tiếp thu những nội dung mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời sẽ quyết tâm hạn chế để xảy ra những sai sót tương tự trong thời gian tới.

   Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, khẩn trương và đạt yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra./.
Ngô Xuân Chiến, Chi cục THADS huyện Nam Đông

Các tin đã đưa ngày: