Sign In

Cuộc đời và sự nghiệp nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

24/04/2019

Cuộc đời và sự nghiệp nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Tóm tắt tiểu sử ông Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng.
Theo VTC news

Các tin đã đưa ngày: