Sign In

Bộ Tư pháp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ

06/05/2019

Bộ Tư pháp trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ
     Chiều 26/4, tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ, thay mặt ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho đồng chí Đỗ Đức Hiển và Trần Thị Phương Hoa.
     Theo đó, đồng chí Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng Bộ được điều động  đến công tác tại Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ của Tổng Cục THADS được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS.  

   
 
    Chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm ngày hôm nay, Bộ trưởng khẳng định, đây là hai vị trí quan trọng và mong các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực quản lý, lãnh đạo của mình.
     Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác THADS đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức, do vậy, Bộ trưởng mong đồng chí Phương Hoa trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp cho Tổng Cục THADS nói riêng, cho Bộ Tư pháp nói riêng.

   

    Khẳng định Vụ Pháp luật hình sự - hành chính là một trong những đơn vị quan trọng trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, Bộ trưởng mong, với kinh nghiệm công tác trên các cương vị khác nhau đồng chí Đỗ Đức Hiển sẽ phát huy năng lực quản lý, điều hành, nhanh chóng sắp xếp, ổn định công việc, kiện toàn tổ chức, đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo và công chức của Vụ phát huy tinh thần  đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ, ngành. 
    Trước sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ, thay mặt cho hai đồng chí được trao Quyết định, đồng chí Trần Thị Phương Hoa đã cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ, đồng thời nhận thức rõ đây là những vị trí quan trọng, phải tiếp tục nỗ lực rất nhiều và cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực hoàn thiện bản thân, chung sức vượt qua khó khăn, đóng góp chung cho sự phát triển của Bộ, ngành.

   

                                                                                                                  Tin từ https://moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: