Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang

30/06/2015

A. Ban lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh:
1. Phạm Văn Hân - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh
    ĐT: 0273.3871899 E-mail: hanpv.tgg@moj.gov.vn
2. Lê Anh Dũng – Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
    ĐT: 0273. 3875151 – Email : dungla.tgg@moj.gov.vn
3. Trần Minh Tuấn – Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
    ĐT: 0273. 358.59.66
4. Đỗ Chung Thủy – Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
    ĐT: 0273.629.29.49; 073.35.85.333 – Email: dochungthuy@tiengiang.gov.vn; thuydc.tgg@moj.gov.vn.
B. Các phòng trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh:
1. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
- Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: Đinh Ngọc On
- Email: ondn.tgg@moj.gov.vn
- Điện thoại : 0273.3588418
2. Văn Phòng
- Chánh Văn phòng: Hà Thị Thu Thủy.
- Điện thoại: 0273.3877.853; 0273. 39.79.569
- Email: tiengiang@moj.gov.vn
3. Phòng kiểm kiểm tra giải quyết khiếu nại - tố cáo
- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Sương.
- Điện thoại: 0273.3588.419
- Email: suongntn.tgg@moj.gov.vn
4. Phòng Tổ chức cán bộ
- Phó trưởng phòng phụ trách Phòng TCCB: Nguyễn Văn Hải.
- Điện thoại: 0273.3588.413
5. Phòng Tài chính – Kế toán
- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lựu
- Điện thoại: 0273.3873894
- Email: luunt.tgg@moj.gov.vn
Địa chỉ cơ quan: Số 19A, đường Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

C. Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện:
1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè:
- Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cái Bè: Lê Văn Mong
- Điện thoại: 0273.3823251 – Email: caibe.tgg@moj.gov.vn
2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy:
- Địa chỉ: 20/32, Đường Thanh Tâm, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cai Lậy: Nguyễn Thanh Danh
- Điện thoại: 0273.3829154 – Email: cailay.tgg@moj.gov.vn
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:
- Địa chỉ: Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành: Lê Thị Thùy
- Điện thoại: 0273.3831920 – Email: chauthanh.tgg@moj.gov.vn
4. Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Mỹ Tho:
- Địa chỉ: Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Mỹ Tho: Tạ Thanh Tâm
- Điện thoại: 0273.3872155 – Email: mytho.tgg@moj.gov.vn
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo:
- Địa chỉ: Ô1, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chợ Gạo: Hứa Văn Bắc.
- Điện thoại: 0273.3835207 – chogao.tgg@moj.gov.vn
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây:
- Địa chỉ: Tỉnh lộ 872, Đường Thiện Trí, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gò Công Tây: Nguyễn Lâm Sơn
- Điện thoại: 0273.3838349 – Email : gocongtay.tgg@moj.gov.vn
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông :
- Địa chỉ: Nguyễn Văn Côn, KP. Hoà Thơm, TT. Tân Hoà, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục THADS huyện Gò Công Đông: Ngô Văn Lập
- Điện thoại: 0273.3846335 – Email: gocongdong.tgg@moj.gov.vn
8. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công:
- Địa chỉ: số 35 Nguyễn Văn Côn, Khu phố 2, phường 2, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục THADS TX. Gò Công: Nguyễn Thị Phương Lan
- Điện thoại: 0273.3842310 – Email: gocong.tgg@moj.gov.vn
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước:
- Địa chỉ: Khu phố Mỹ Thành, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Phước: Nguyễn Văn Trọn
- Điện thoại: 0273.3848061 – Email: tanphuoc.tgg@moj.gov.vn
10. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông:
- Địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Phú Đông: Nguyễn Thành Chương
- Điện thoại: 0273.2246003 – Email : tanphudong.tgg@moj.gov.vn
11. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy:
- Địa chỉ: Ấp Hoà Trí, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Cai Lậy: Lê Tấn Hưng
- Điện thoại : 0273.3919407 – Email: txcailay.tgg@moj.gov.vn