Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Thúy Liễu_ Trương Bá Khánh Trình (CHV Trần Thị Thu Bình) (29/05/2023)

Chấp hành Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Thúy Liễu_ Trương Bá Khánh Trình (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 298/TB-CCTHADS ngày 25/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (29/05/2023)

Chấp hành Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 504/TB-CCTHADS ngày 29/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lưu Thị Tuyết Nhỏ (CHV Nguyễn Thân Sinh) (22/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lưu Thị Tuyết Nhỏ (CHV Nguyễn Thân Sinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 170/TB-CTHADS ngày 19/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Giỏi (CHV Nguyễn Thân Sinh) (22/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Giỏi (CHV Nguyễn Thân Sinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 171/TB-CTHADS ngày 19/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Mai (CHV Nguyễn Thân Sinh) (22/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Mai (CHV Nguyễn Thân Sinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 172/TB-CTHADS ngày 19/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Hải (CHV Nguyễn Văn Hùng) (18/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Văn Hải (CHV Nguyễn Văn Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 108/TB-THADS ngày 16/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Kim Em (CHV Nguyễn Thân Sinh) (16/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Kim Em (CHV Nguyễn Thân Sinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 161/TB-CCTHADS ngày 16/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Văn Thuận (CHV Phạm Thị Sương Mai) (08/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đỗ Văn Thuận (CHV Phạm Thị Sương Mai). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 111/TB-CCTHADS ngày 05/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kế quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Phương Oanh (CHV Phan Thanh Nhân). (28/04/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kế quả  lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Phương Oanh (CHV Phan Thanh Nhân).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 391/TB-CCTHADS ngày 28/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Châu và bà Huỳnh Thị Tuyết (CHV Nguyễn Hữu Phúc). (28/04/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Châu và bà Huỳnh Thị Tuyết (CHV Nguyễn Hữu Phúc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 392/TB-CCTHADS ngày 28/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: