Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống Thi hành ân dân sự (19/7/1946 -19/7/2020)

17/07/2020

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập ngành Thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 442/KH-CTHADS ngày 14/5/2020  phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

16/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp của Tỉnh uỷ Tiền Giang và Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...