Sign In

Nêu cao tinh thần chủ động, sâu sát trong công tác kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Nêu cao tinh thần chủ động, sâu sát trong công tác kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự

08/07/2021

Sáng nay (6/7), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã có buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về kết quả công tác Quý III và nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2021. Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, các Phó Tổng...

Hoạt động của các Chi cục

BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY CAI LẬY VỪA BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CAI LẬY.

15/06/2021

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thị xã Cai Lậy đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Chi cục Thi hành...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025

11/09/2020

Sáng ngày 11/9/2020, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Chi hội luật gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về tham dự Đại hội, có cấp ủy chi bộ, tập thể Lãnh đạo Cục, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...