Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ II GIAI ĐOẠN 2015-2020

26/05/2020

Ngày 26/5/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có Đ/c Phạm Văn Hân, Cục trưởng, các Đ/c lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

09/06/2020

Sáng ngày 05/6/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Khảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

16/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp của Tỉnh uỷ Tiền Giang và Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...