Sign In

Cục THADSThành phố Hồ Chí Minh Điện thoại Thư điện tử
Chi cục THADS huyện Bình Chánh Thông tin đang được cập nhật htycthabinhchanh.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Cần Giờ 08.38740783 htycthacangio.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Củ Chi 08.37908400 htycthacuchi.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Hóc Môn 08.38914053 htycthahocmon.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Nhà Bè 08.37770998 htycthanhabe.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 1 08.39203250 htycthaquan1.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 10 08.38635110 htycthaquan10.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 11 08.38587537 htycthaquan11.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 12 08.62561368 htycthaquan12.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 2 08.37422668 htycthaquan2.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 3 08.39292921 htycthaquan3.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 4 Thông tin đang được cập nhật htycthaquan4.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 5 08.38567022 htycthaquan5.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 6 Thông tin đang được cập nhật htycthaquan6.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 7 08.54160248 htycthaquan7.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 8 Thông tin đang được cập nhật htycthaquan8.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận 9 Thông tin đang được cập nhật htycthaquan9.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Bình Tân 08.38752407 htycthabinhtan.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Bình Thạnh 08.35533650 htycthabinhthanh.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Gò Vấp Thông tin đang được cập nhật htycthagovap.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Phú Nhuận 08.39952127 htycthaphunhuan.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Tân Bình 08.62922691 htycthatanbinh.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Tân Phú 08.38474169 htycthatanphu.hcm@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Thủ Đức 08.38961128 htycthathuduc.hcm@moj.gov.vn
Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh 08.39893919 htyctha.hcm@moj.gov.vn