Sign In

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thhi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Cục THADS thành phố: Ban hành văn bản Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ

08/07/2021

Thực hiện Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ (gọi tắt là Chỉ thị 16). Theo...

Hoạt động của các Chi cục

Củ Chi dần “thay màu áo mới”

17/07/2021

“...Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn. Ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường?…” (Trích: “Bài văn bia tưởng niệm liệt sĩ đền Bến Dược”)

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy đảng

27/06/2021

          Chi bộ Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Thủ Đức được thành lập Theo quyết định số 196-QĐ/TU ngày 2-3 của Thành ủy TP Thủ Đức, Chi cục THADS TP Thủ Đức thuộc Đảng bộ TP Thủ Đức TP.HCM...

Nâng cao công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

10/06/2021

  Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập trên cơ sở Luật...