Sign In

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động của Cục

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

03/07/2020

Chiều 03/7/2020 Đồng Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) làm Trưởng đoàn cùng Lãnh đạo các Vụ của Tổng Cục THADS đã có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả thi hành án 09 tháng và nhiệm vụ trọng...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

07/07/2020

Thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu và rèn luyện, học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, hiệu quả công tác. Xác định rõ mục tiêu trên, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 7 luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

27/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 171 ngày 26/11/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ,...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

04/05/2020

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân, xe vi phạm giao thông sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh...