Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Bình Thạnh: Phối hợp vận động giao nhà thành công cho người trúng đấu giá.

20/05/2024

Thi hành Bản án số 12/2017/KDTM-ST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân thị xã ( nay là Thành phố) Thuận An, tỉnh Bình Dương, Quyết định ủy thác xử lý tài sản số 413/QĐ-CCTHADS ngày 15/9/2022 của Chi cục Thi hành án Thành phố Thuận An, Chi cục Thi hành...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục TPHCM: Liên Chi bộ: Phòng Nghiệp vụ 2 - Tổ chức Cán bộ - Kế toán “ Hành trình về nguồn - Tiếp bước lịch sử”

13/05/2024

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 07-KH/CB ngày 11/4/2024 của Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 – Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng Kế toán thuộc Đảng bộ Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Nghiệp...