Sign In

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 1 THAM GIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐỊA PHƯƠNG

30/09/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện theo tinh thần kêu gọi của Thành ủy, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, nhằm tăng cường nguồn nhân lực để hỗ trợ chính quyền địa phương, với quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng cùng...