Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS Gò Vấp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

09/11/2023

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc ý thức thượng tôn pháp luật, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Ngoài ra còn đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói...