Sign In

Hoạt động của Cục

Cục THADS thành phố: Thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

21/09/2021

Vừa qua, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (THADS) đã ban hành văn bản về việc yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời thực hiện...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 1 THAM GIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐỊA PHƯƠNG

30/09/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện theo tinh thần kêu gọi của Thành ủy, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, nhằm tăng cường nguồn nhân lực để hỗ trợ chính quyền địa phương, với quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng cùng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy đảng

27/06/2021

          Chi bộ Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Thủ Đức được thành lập Theo quyết định số 196-QĐ/TU ngày 2-3 của Thành ủy TP Thủ Đức, Chi cục THADS TP Thủ Đức thuộc Đảng bộ TP Thủ Đức TP.HCM...

Nghiên cứu trao đổi

Nâng cao công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

10/06/2021

  Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập trên cơ sở Luật...