Sign In

Hoạt động của Cục

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự

31/05/2021

(Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG TIN NHÂN DÂN VIỆT NAM

17/05/2021

Hướng tới Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), Chi bộ Văn phòng Cục THADS thành phố đã tổng hợp bài viết về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người qua các thời kỳ để tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người...

Nghiên cứu trao đổi

Nâng cao công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

10/06/2021

  Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập trên cơ sở Luật...