Sign In

CHI CỤC THADS HUYỆN DUYÊN HẢI VỚI CÔNG TÁC THI ĐUA

27/07/2016

           Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Quán triệt Kế hoạch 76/KH-CTHADS ngày 03/02/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016) và Kế hoạch số 87/CTHADS ngày 16/02/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016.
        Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Quán triệt Kế hoạch 76/KH-CTHADS ngày 03/02/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016) và Kế hoạch số 87/CTHADS ngày 16/02/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016.
        Từ đó Chi cục THA-DS huyện Duyên Hải thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng 70 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016) trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục và tham gia đầy đủ các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ do Cục phát động như tham gia Hội thao môn bóng đá, kéo co, thi nấu ăn và thi hát karaoke do Cục tổ chức.
Một số hoạt động chào mừng 70 năm ngày truyền thống THADS
 
      Đây là nguồn cổ vũ, món ăn tinh thần cho tất cả cán bộ, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
   Về nghiệp vụ thi hành án 9 tháng đầu năm 2016:  
Tổng số việc đã thụ lý: 880 việc = 28.104.657.000 đồng.
- Số củ chuyển sang 293 việc = 14.915.369.000 đồng
- Thụ lý mới: 587 việc = 13.189.288.000 đồng
Kết quả thi hành án xong:
- Về việc 456/735 việc có điều kiện thi hành đạt 62,04%
- Về tiền 4.089.804.000đ/19.364.998.000đ có điều kiện thi hành đạt 21,12%   
 
Cảnh làm việc của tập thể Chi cục THADS huyện Duyên Hải
    Với thành tích đạt được Chi cục THADS huyện Duyên Hải đã đạt và vượt hai chỉ tiêu trên giao.  Tập thể và 01 cá nhân được đề nghị xét khen thưởng


Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải

Các tin đã đưa ngày: