Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ TRÀ VINH CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH (14/09/2022)

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ TRÀ VINH CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI THỰC HIỆN VIỆC PHÚC TRA KẾT QUẢ KIỂM SÁT TRỰC TIẾP NĂM 2021 (25/05/2022)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI THỰC HIỆN VIỆC PHÚC TRA KẾT QUẢ KIỂM SÁT TRỰC TIẾP NĂM 2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CẦU KÈ THĂM TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁC ĐỒNG CHÍ NGHỈ HƯU (07/02/2022)

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Cầu Kè thăm Tặng Quà Tết Cho Các Đồng Chí Nghỉ Hưu

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh với hoạt động chăm lo công tác giảm nghèo và hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động gặp khó khăn (24/08/2021)

Thực hiện Thông báo số 507-TB/TU ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Thành ủy Trà Vinh “Về việc phân công các ban, ngành, đoàn thể thành phố phụ trách công tác giảm nghèo”

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh tăng cường công tác cưỡng chế thi hành án dân sự (04/08/2021)

     Trong tháng 4 năm 2021 Chi cục THADS thành phố xây dựng Dự thảo kế hoạch và báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố thông qua các vụ việc thi hành án trên địa bàn xã Long Đức, phường 2, phường 3 và phường 9 thành phố Trà Vinh. 

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (17/05/2021)

Chiều ngày 07/5/2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Cầu Kè; Cục THADS tỉnh Trà Vinh đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cầu Kè đối với đồng chí Trần Văn Tuấn

Chi cục THADS thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố, trao Quyết định nghỉ hưu và Quyết định điều động công chức (11/05/2021)

Sáng ngày 06 tháng 05 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự  thị xã Duyên Hải phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Dương Thị Mỹ Hòa và Quyết định điều động công chức đối với đồng chí Đoàn Thị Bích Chi

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng (22/12/2020)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè tổ chức tiêu hủy vật chứng (07/12/2020)

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 30/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè về việc thành lập hội đồng tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải (04/12/2020)

Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải
Các tin đã đưa ngày: