Sign In

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025 (23/05/2023)

     Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025      

TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CẦU KÈ (05/04/2023)

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Kè

Đại hội công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028 (31/03/2023)

Đại hội công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Cầu Kè tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028 (17/03/2023)

Ngày 10/3/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 (02/02/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ TRÀ VINH CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH (14/09/2022)

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ TRÀ VINH CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI THỰC HIỆN VIỆC PHÚC TRA KẾT QUẢ KIỂM SÁT TRỰC TIẾP NĂM 2021 (25/05/2022)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI THỰC HIỆN VIỆC PHÚC TRA KẾT QUẢ KIỂM SÁT TRỰC TIẾP NĂM 2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CẦU KÈ THĂM TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁC ĐỒNG CHÍ NGHỈ HƯU (07/02/2022)

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Cầu Kè thăm Tặng Quà Tết Cho Các Đồng Chí Nghỉ Hưu

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh với hoạt động chăm lo công tác giảm nghèo và hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động gặp khó khăn (24/08/2021)

Thực hiện Thông báo số 507-TB/TU ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Thành ủy Trà Vinh “Về việc phân công các ban, ngành, đoàn thể thành phố phụ trách công tác giảm nghèo”

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh tăng cường công tác cưỡng chế thi hành án dân sự (04/08/2021)

     Trong tháng 4 năm 2021 Chi cục THADS thành phố xây dựng Dự thảo kế hoạch và báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố thông qua các vụ việc thi hành án trên địa bàn xã Long Đức, phường 2, phường 3 và phường 9 thành phố Trà Vinh. 
Các tin đã đưa ngày: