Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh Ký kết Quy chế phối hợp

07/09/2015

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh Ký kết Quy chế phối hợp
             Ngày 27/8/2015 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh Ký kết Quy chế phối hợp.
            
           Nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và hỗ trợ thu hồi nợ, giảm thấp nợ xấu của tổ chức tín dụng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng nói riêng.

           Trên cơ sở cụ thể hoá Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam – Bộ Tư pháp. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp và đồng thời chiều 27/8/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã ký kết Quy chế phối hợp thi hành án dân sự với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Dự và chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.
            Theo quy chế được ký kết, hai bên sẽ phối hợp 6 nội dung, đó là: Phối hợp trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo thực hiện; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao việc ký kết phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác thi hành án dân sự. Chủ tịch đề nghị, các bên phát huy hết trách nhiệm của mình để thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
            Qua buổi Lễ ký kết đại diện Lãnh đạo hai cơ quan mong muốn và tin tưởng rằng Quy chế tạo điều kiện thuận lợi cho hai ngành chủ động phối hợp chặt chẽ, giải quyết những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng một cách thiết thực, hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa đôi bên, tạo lòng tin và sự đồng thuận trong nhân dân đối với cơ quan pháp luật Nhà nước.
 

Tác giả ảnh: Nguyễn Văn Dương
Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Các tin đã đưa ngày: