Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

23/09/2015

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày 04/5/2015 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
            Ngày 04/5/2015 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
            Trong nhiệm kỳ qua, Cấp uỷ quan tâm chỉ đạo chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên bằng nhiều giải pháp. Qua đó góp phần giúp cho chi bộ hàng năm đều đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”. Đồng thời, hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác phát triển đảng viên được thực hiện tốt, Chi bộ đề nghị và được Ban thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng xem xét, chuẩn y kết nạp 12 đảng viên, vượt 30% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.
             Tại Đại hội các đại biểu tham luận, phân tích những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; công tác tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo đoàn thể…Đồng thời với những kết quả đạt được, Đại hội đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng chi bộ vững mạnh cả 03 mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm phấn đấu xây dựng chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” và tiêu biểu.
             Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Cấp uỷ khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Minh Khiêm, Phó cục trưởng được bầu làm Bí thư chi bộ./.
 
 

Tác giả ảnh: Nguyễn Văn Dương
Theo - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh

Các tin đã đưa ngày: