Sign In

Đại hội CĐCS Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (10/03/2023)

Sáng ngày 07/3 vừa qua, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

CĐCS Cục Thi hành án dân sự tổ chức hoạt động Quốc tế thiếu nhi 1/6 (03/06/2019)

CĐCS Cục Thi hành án dân sự thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

Cục THADS tỉnh Trà Vinh thực hiện chào cờ đầu tuần (18/12/2018)

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Trà Vinh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức chào cờ đầu tuần.

Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức cho Đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (08/08/2018)

Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức cho Đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Chi đoàn Cục THADS Trà Vinh: Thực hiện sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” năm 2017 (26/07/2017)

     Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐTNK ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” năm 2017 và Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). 

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội của Chi bộ (25/07/2017)

     Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017- 2019 (23/03/2017)

Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2014 – 2017, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2019.
Các tin đã đưa ngày: