Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh long tham gia hội nghị gặp mặt Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018 và Hội thi Báo công dâng Bác năm 2019

26/04/2019

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh long tham gia hội nghị gặp mặt Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018 và Hội thi Báo công dâng Bác năm 2019
          Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/ĐUK ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối về tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018; 
          Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 28 tháng 01 năm 2019 về tổ chức Hội nghị báo công dân Bác cấp Đảng uỷ khối. Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị gặp mặt Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018 và Hội thi Báo công dâng Bác năm 2019.

          
          Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tham gia Hội thi và được chọn 05 cá nhân tiêu biểu trong 75 cá nhân được khen thưởng vào vòng Hội thi. Kết quả Hội thi 01 đồng chí Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh đạt giải khuyến khích Hội thi báo công dâng Bác năm 2019, với nội dung báo cáo kết quả học Bác theo phong cách dân chủ và phong cách quần chúng  “về nâng cao vai trò trách nhiệm công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại tố cáo và vận động rút đơn”
 
VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin đã đưa ngày: