Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I/2018

13/10/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La triển khai  nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I/2018
               Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng thời đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu, thi đua thực hiện có chất lượng, kết quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác, đảm bảo cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị được thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng làm việc cầm chừng, tư tưởng nghỉ xả hơi của một bộ phận cán bộ, công chức khi kết thúc năm công tác. Đồng thời, phát huy tính chủ động của từng cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong quản lý, điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong nội bộ đơn vị cũng như các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án dân sự.
             Ngày 12/10/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác trọng tâm quý I/2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trưởng, phó các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục các huyện, thành phố, các đồng chí Chấp hành viên, Thẩm Tra viên, Thư ký thi hành án  và toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá khái quát kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018; Triển khai kế hoạch công tác thi hành án dân sự quý I/2018; Quyết định tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm cho Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và Chấp hành viên thuộc Cục THADS tỉnh và dự thảo Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2018, đồng thời triển khai các chuyên đề như: Báo cáo kết quả công tác kiểm tra công tác THADS và thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân năm 2017; Báo cáo tổng hợp những tồn tại, hạn chế trong công tác THADS và một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới; Kết quả công tác Tổ chức cán bộ trong năm 2017, những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục trong năm 2018 và những năm tiếp theo; Báo cáo tổng hợp những tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục trong thực hiện các nhiệm vụ công tác liên quan đến công tác Văn phòng. Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng ghi nhận, chia sẽ với những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ của các  phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố trong năm 2017, đồng thời để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý I/2018 nói riêng và cả năm 2018 nói chung, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chỉ đạo các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
             - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các giải pháp, kế hoạch đã đề ra; Quyết liệt tổ chức thi hành đối với những vụ việc có điều kiện thi hành; phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác phối hợp trong thi hành án; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.     
             - Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước cho đội ngũ công chức và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;
              - Thực hiện việc tổ chức THADS đúng trình tự, thủ tục, rà soát, phân loại án chính xác 100% về việc, về tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Tập trung cao độ giải quyết án ngay từ những tháng đầu năm, tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành từ năm 2017 chuyển sang, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện từng chỉ tiêu nhiệm vụ và từng giai đoạn; nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2018.
          -  Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác xác minh, đối thoại để giải quyết đối với những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
          - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục triển khai và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự và các văn bản liên quan đến công tác thi hành án dân sự; Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự tại địa phương, nhất là những điểm nóng về thi hành án.
          -  Kịp thời báo cáo kết quả tổ chức thi hành án và những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để kịp thời có ý kiến chỉ đạo hoặc phối hợp để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018.
 

 
Lê Thị Hải Thương
Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: