Sign In

Cục THADS tỉnh Bắc Giang công bố và trao quyết định nghỉ hưu Đối với đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Cục trưởng Cục THADS

Hoạt động của Cục

Cục THADS tỉnh Bắc Giang công bố và trao quyết định nghỉ hưu Đối với đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Cục trưởng Cục THADS

30/11/2022

Chiều ngày 30/11/2022, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Thị Lan- Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang. Dự Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu có lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo...

Thi hành án dân sự: Xem xét thấu đáo, kịp thời gỡ vướng mắc

29/10/2022

(BGĐT) - Đối với những việc thi hành án dân sự (THADS) đặc biệt khó khăn, phức tạp, Ban chỉ đạo (BCĐ) THADS hai cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều vào cuộc tích cực, kịp thời đưa ra phương án giải quyết hợp lý, tránh gây dư luận xấu.