Sign In

Một số điểm mới của Thông tư số 02/2024/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Cục THADS tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất Giải cầu lông truyền thống công chức, viên chức, lao động năm 2023

09/04/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, nhân kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2023), chào mừng Tháng Công nhân năm 2023. Sáng Chủ nhật, ngày 09/4/2023, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang...

Một số điểm mới của Thông tư số 02/2024/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

08/04/2024

Ngày 03/4/2024, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự, thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

29/09/2023

ẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn tỉnh.